DSM-5’e göre yaygın anksiyete bozukluğu tanı kriterleri şunlardır

A. En az altı aylık bir sürenin çoğu gününde bir takım olaylar

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)

DSM-V TANI KRİTERLERİ A.Kişinin başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok

Uykusuzluk bozukluğu DSM V

A. Başlıca yakınma, aşağıdaki belirtilerden birinin (ya da daha çoğunun) eşlik ettiği,

İkiuçlu (bipolar) I Bozukluğu

İkiuçlu I bozukluğu tanısı koyabilmek için, bir mani dönemi için aşağıdaki tanı

Panik Bozukluk DSM V tanı kriterleri

A. Yinelenen beklenmedik panik atakları. Bir panik atağı, dakikalar içinde doruğa ulaşan

Yeğin (Major) depresyon için DSM-V tanı ölçütleri

A. Aynı iki haftalık dönem boyunca aşağıdaki belirtilerden beşi ya da daha

Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesifkompulsif Bozukluk)

A.Obsesyonlar, kompulsiyonlar ya da her ikisinin birlikte varlığı: Obsesyonlar aşağıdakilerden (1) ve