K.V.K.K Metni

DANIŞAN AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Halil Ömer Yüksel tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?
I. Danışan Kayıt Misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz kayıt olmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine
dayanarak işlenmektedir:
– İsim Soyisim
– Cep Telefonu
– E-posta Adresi
– Randevu bilgisi
Ayrıca danışan kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına www.halilomeryuksel.com adresinde KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için ayrı ayrı formlar yer almaktadır. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır. 

II. Hizmetlerimiz Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin verileri talep ettikleri hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan uzmanlarımız tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak işlenecektir. Danışanların Halil Ömer Yüksel’den almış olduğu hizmetler esnasında paylaştığı bilgiler, danışmanlık aldığı ilgili uzman haricinde erişime kapalı şekilde muhafaza edilmektedir.

III. Danışan Çıkış
Misafirlerimizin hizmet alımı tamamlandıktan sonra hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:
– İsim Soyisim
– Fatura Bilgileri

IV. Diğer Hizmetler
a) Misafir Hizmetleri
Halil Ömer Yüksel’i aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla, aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:
– İsim Soyisim
– Telefon Numarası
– E-posta Adresi
– Randevu Bilgisi
– Şikayetler
– Öneriler
b) İnternet Sitesi
Halil Ömer Yüksel’e ilişkin hazırlanmış internet sitesinde İletişim Bilgileri bulunmaktadır. Bu İletişim Bilgilerini kullanarak Halil Ömer Yüksel ile iletişime geçebilirsiniz. Yine internet Sitesi üzerinden “Online Randevu Al” seçeneğini kullanarak, misafir hizmetleri danışmanı ile whatsapp üzerinden iletişime geçerek ve İsim- Soyisim, E-posta Adresi, konuyu ileterek randevu oluşturmanız mümkündür. Bu bilgiler ışığında uygunluk durumuna göre ve ilgili kişiye paylaşmış olduğu iletişim bilgileri aracılığı ile dönüş sağlanır.
c) Bilgilendirme Faaliyetleri
Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimize randevu zaman bilgileri ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Onay, reddetme hakkı
kullanılıncaya kadar geçerlidir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR? 

Online olarak hizmet alımı yapılması durumunda ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ üzerinden danışmanlık gerçekleştirilecek olup, Halil Ömer Yüksel
tarafından bu görüşmeler esnasında ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ verileriniz kayıt altına alınmayacak ya da işlenmeyecektir. Online hizmet  alımı esnasında kullanılan ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ tarafından kişisel verilerinizin  işlenmesi ve yine aynı hukuki sebebe dayanarak yurtdışına aktarılabilmesi durumu, kullanılan uygulamanın sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu görüntülü görüşmeye katılmanız bu konuda vermiş olduğunuz açık rızanız olarak değerlendirilecektir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;
1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden Halil Ömer Yüksel’e iletebilirsiniz. Seansların işleyişine ilişkin temel şartlar Danışan, görüşmeler boyunca genel ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayı, görüşmelere gelirken alkol ve uyuşturucu madde kullanmamayı, seanslar sırasında ses ve görüntü kaydı almamayı, online terapilerde uygun koşulları (uygun bir ortam, internet bağlantısı, laptop/akıllı telefon ve kulaklık) sağlamayı ve seanslara zamanında katılmayı taahhüt eder. Bu hususlarda oluşabilecek aksaklıklar seans veriminin düşmesine, seansın planlanan saatten
erken bitirilmesine veya seans süresinin kısalmasına sebep olabilir. Danışan bu aksaklıkların sorumluluğunu aldığını kabul eder. Gizlilik ve Bilgi Paylaşımına İlişkin Bilgiler Terapi sürecinde gizlilik ve danışan mahremiyeti esastır. 18 yaşından küçük danışanların terapi sürecinde psikolog gerekli durumlarda aile ile iletişim kurabilir ve çocuğun mahremiyetini gözetmek şartıyla bilgi paylaşımı yapabilir. 18 yaşından büyük danışanların terapi sürecinde, danışan tarafından talep edilmedikçe üçüncü kişi ve kurumlarla bilgi paylaşımı yapılmaz. Ancak, intihar vb. gibi insan yaşamını ilgilendiren durumlar, hastane yatışı gerektiren durumlar ve psikolog tarafından danışanın faydasına olacağı, terapi/tedavi sürecine katkı sağlayacağı kanaat getirilen durumlarda, gerekli görülen kişilerle danışan mahremiyeti korunarak, sınırlı ve amaca yönelik bilgi paylaşımı yapılabilir. Görüşme Sıklığı ve Randevu Almak Görüşme sıklığı ilk seans sırasında danışan ile belirlenir. Randevu almak danışan sorumluluğunda olup randevu almak için web sitesinde online randevu sayfasından oluşturulabilir. Ek bilgiler için web site içerisinde yer alan telefon numarasından bilgi alabilirler. 

Çerezlerin Kullanımı
Web sitesinden internet kullanıcılarının en iyi şekilde faydalanabilmesi için Çerez ve benzeri teknolojileri kullanılmaktadır. Kullanılan çerezler ile kullanıcılarının internet sitesinde gezinme bilgilerini, site kullanım alışkanlıklarını ve kullanım geçmişi bilgilerini kişiye özel tercih dosyası oluşturmak, kullanıcılarına özel promosyon, tanıtım, pazarlama teklifleri sunmak, kullanıcılarının ilgi alanlarına ilişkin bilgi sahibi olmak, güvenliği sağlamak veya artırmak, hizmet etkinliğini ve kullanım alanını belirleyebilmek amacıyla kayıt altına alabilir. Web sitemiz Çerez Politikası’nda yer alan bilgiler kapsamında internet sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar tarayıcı ayarlarında değişiklik yaparak çerezleri kontrol etme hakkına sahiptir.

Veri sorumlusu
Halil Ömer Yüksel
info@halilomeryuksel.com
Yasal Posta Adresi: Cevizli,Mah Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Seyitgazi Sokağı No:66 A BLOK K:15, 34865 Kartal/İstanbul