DSM-5’e göre yaygın anksiyete bozukluğu tanı kriterleri şunlardır

A. En az altı aylık bir sürenin çoğu gününde bir takım olaylar ya da etkinliklerle (işte ya da okulda başarı

Ruhsal Durumlar

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)

DSM-V TANI KRİTERLERİ A.Kişinin başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir korku ya da kaygı

Ruhsal Durumlar

Uykusuzluk bozukluğu DSM V

A. Başlıca yakınma, aşağıdaki belirtilerden birinin (ya da daha çoğunun) eşlik ettiği, uykunun niceliği ya da niteliğiyle ilgili bir doyumsuzluk

Ruhsal Durumlar

İkiuçlu (bipolar) I Bozukluğu

İkiuçlu I bozukluğu tanısı koyabilmek için, bir mani dönemi için aşağıdaki tanı ölçütlerinin karşılanmış olması gerekir. Mani döneminin öncesinde ya

Ruhsal Durumlar

Panik Bozukluk DSM V tanı kriterleri

A. Yinelenen beklenmedik panik atakları. Bir panik atağı, dakikalar içinde doruğa ulaşan ve o sırada aşağıdaki belirtilerden dördünün (ya da

Ruhsal Durumlar

Yeğin (Major) depresyon için DSM-V tanı ölçütleri

A. Aynı iki haftalık dönem boyunca aşağıdaki belirtilerden beşi ya da daha fazlası bulunmuştur ve önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik

Ruhsal Durumlar